Rewolucja wodorowa jest bliżej niż myślisz!

Szczecińska Energetyka Cieplna jako członek grupy E.ON intensywnie śledzi wyniki prac kolegów z koncernu, zaangażowanych w szereg projektów wodorowych, zdobywając tym samym cenne know-how, które umożliwi przygotowanie się do transformacji energetycznej systemów ciepłowniczych w Polsce.

Do najważniejszych projektów realizowanych przez E.ON należą:

  • Smart Quart: H2 w Kaisersesch – wybudowanie lokalnej sieci wodorowej oraz elektrolizera 1MW zasilanego zieloną energią elektryczną pochodzącą z lokalnych OZE (turbiny wiatrowe oraz PV). Wyprodukowany w ten sposób zielony wodór będzie wykorzystywany w branży ciepłowniczej, przemyśle, a także do zasilania środków transportu. Oprócz sieci wodorowej planowana jest budowa sieci ciepłowniczej, która będzie zaopatrywana w ekologiczne ciepło przez wodorową jednostkę CHP. Nadmiar paliwa będzie magazynowany z wykorzystaniem technologii LOHC, pozwalającej na wykorzystanie zielonego wodoru produkowanego z dala od sieci ciepłowniczej. Pozwoli to na wypracowanie skalowalnego rozwiązania, a także zapewni zerową emisję CO2, oraz 100% udział OZE w produkcji energii.
  • Raddison Blu we Frankfurcie – pierwszy hotel w Europie posiadający wodorowe ogniwo paliwowe na skalę przemysłową dostarczające około 3 GWh energii elektrycznej oraz 2 GWh ciepła rocznie. Pozwala to generować dużą część energii potrzebnej do bezemisyjnego funkcjonowania hotelu, co spowodowało redukcję emisji CO2 o około 600 ton rocznie. Instalacja została uruchomiona w 2017 roku i z powodzeniem pracuje do dnia dzisiejszego.
  • HyMAT-SH: konsorcjum Hansewerk i Hypion planują budowę stacji tankowania H2 w celu dekarbonizacji transportu ciężkiego w regionie Schleswig-Holstein. W tym celu zostanie wybudowany elektrolizer o mocy 10 MW zasilany energią OZE (turbiny wiatrowe i PV) do produkcji zielonego wodoru. Aby zwiększyć ogólną efektywność tego rozwiązania, planowane jest ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego z elektrolizera. Pozwoli to na roczną oszczędność emisji CO2 w wysokości prawie 15 000 ton CO2.
  • H2-20: projekt realizowany przez spółkę zależną Avacon, polegający na dodawaniu do rurociągów istniejącej sieci ciepłowniczej domieszek wodoru do 20% w celu wykazania, że technicznie możliwe jest dostarczenie takiej ilości H2 bez modyfikacji urządzeń oraz systemów. Jest to znacznie większy udział H2 w sieci niż obecnie zakładają to niemieckie przepisy. Do testów zostanie udostępniony ok. 35km odcinek sieci należącej do Avacon, który zaopatruje w ciepło około 370 odbiorców. Wyselekcjonowano ten konkretny odcinek sieci, ponieważ znajdująca się tam infrastruktura sieciowa jest reprezentatywna dla całej sieci dystrybucyjnej Avacon, co pozwoli na skalowanie tego rozwiązania w innych miejscach.

Więcej informacji o powyższych oraz innych projektach znajdziesz na stronie:

Hydrogen projects (eon.com)
Radisson Blu – Business case of E.ON (eon.com)
20 percent hydrogen in the German gas network for the first time (eon.com)