II Konferencja

H2Szczecin | Wodór napędem regionu

Szanowni Państwo,

Już po raz drugi zapraszamy do Szczecina, gdyż wdrażanie rozwiązań gospodarki wodorowej nabiera coraz większego przyspieszenia, a równocześnie występuje duże zapotrzebowanie na prezentację rozwiązań w wymiarze regionalnym i globalnym.

Obecnie trwa „wodorowy” wyścig na skalę światową, co zapewnić może poszczególnym państwom nie tylko neutralność klimatyczną, ale również bezpieczeństwo energetyczne i innowacyjny rozwój. Gospodarka wodorowa bowiem to cały łańcuch wartości związany z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru w całej gospodarce, a w szczególności w transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle.
Kluczową rolę w tym zakresie odgrywają europejskie Doliny Wodorowe, które tworzą regionalne systemy wspierające rozwój czystej gospodarki wodorowej i osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie ze strategicznym planem REPowerEU Komisja Europejska dąży do podwojenia liczby dolin wodorowych w UE do 2025 r. i proponuje szereg środków pomocowych w tym zakresie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska również dąży do stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego mającego na celu eliminację barier dla rozwoju rynku wodoru i pobudzanie popytu na ten nośnik energii (Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040). A zatem rozwój tego sektora gospodarki jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem.

Dlaczego spotykamy się w Szczecinie?
Pomorze Zachodnie to region o największym w Polsce udziale w produkcji energii z OZE, który jest szczególnie predysponowany do produkcji najcenniejszego, bo zero-emisyjnego „zielonego” wodoru. II Konferencja Naukowo-Techniczna H2Szczecin WODÓR NAPĘDEM REGIONU wpisuje się zatem w zakres prac dotyczących transformacji energetycznej, a szczególnie związanej z rozwojem gospodarki wodorowej i niskoemisyjnej. Organizacja wydarzenia jest przede wszystkim odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony wielu środowisk (biznes, nauka, samorząd).

Cele konferencji:

  • Prezentacja zarówno aktualnych dokonań w zakresie rozwiązań wodorowych, jak i potencjału regionalnego we włączeniu się w budowę
    polskiej i europejskiej gospodarki wodorowej.
  • Identyfikacja i aktywizacja interesariuszy, stworzenie platformy współpracy oraz zachęcenie samorządowców, przedsiębiorców oraz naukowców do włączenia się w proces tworzenia i rozwoju gospodarki wodorowej.
  • Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania gospodarki wodorowej.
  • Budowa świadomości i akceptacji społecznej dla zielonej transformacji, a w tym technologii wodorowych.

Zapraszamy do rejestracji

Rejestracja od 1.10.2023 r.

Uwaga

Informujemy, że konferencja jest bezpłatna, a rejestracja na konferencję jest obowiązkowa.
Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualności

Wodorem w przyszłość: Uroczyste przekazanie autobusów wodorowych i stacji benzynowej w Bernau! ENERTRAG zapewnia nową […]

Czytaj więcej

Rewolucja wodorowa jest bliżej niż myślisz! Szczecińska Energetyka Cieplna jako członek grupy E.ON intensywnie śledzi […]

Czytaj więcej

Firma Air Products inwestuje w produkcję odnawialnego wodoru. Firma Air Products, razem z ACWA Power […]

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego objął patronatem II Konferencję Naukowo-Techniczną H2Szczecin […]

Czytaj więcej

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej Honorowym Patronem II Konferencji Naukowo-Technicznej H2 Szczecin „Wodór napędem […]

Czytaj więcej

Szczecin testuje autobus wodorowy. 10 lipca 2023 roku, w Szczecinie odbyła się prezentacja polskiego autobusu […]

Czytaj więcej

Agenda

9.00 – 9.30 | Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.30 – 11.00 I SESJA PLENARNA: Rozwój gospodarki wodorowej w perspektywie Polski i Europy.

11.00 -11.20 | Przerwa kawowa

11.20 -12.50 | Sesja 2: Doliny Wodorowe – regionalne szanse i wyzwania

12.50- 13.30 | Lunch

13.30 –15.00 | Sesja 3: Rola i znaczenie wodoru w transporcie

15.00 - 15.15 | Przerwa kawowa

15.15 – 16.45 | Sesja 4: Ciepło z wodoru i inne zastosowania H2 w gospodarce komunalnej

16.45 – 17.00 | Zakończenie konferencji

Partnerzy

Organizatorzy

        

Partnerzy strategiczni

                                    

Partnerzy technologiczni

                                

Partner naukowy

patronatY

              

Patronaty  medialne