II Konferencja

H2Szczecin | Wodór napędem regionu

Szanowni Państwo,

Już po raz drugi zapraszamy do Szczecina, gdyż wdrażanie rozwiązań gospodarki wodorowej nabiera coraz większego przyspieszenia, a równocześnie występuje duże zapotrzebowanie na prezentację rozwiązań w wymiarze regionalnym i globalnym.

Obecnie trwa „wodorowy” wyścig na skalę światową, co zapewnić może poszczególnym państwom nie tylko neutralność klimatyczną, ale również bezpieczeństwo energetyczne i innowacyjny rozwój. Gospodarka wodorowa bowiem to cały łańcuch wartości związany z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru w całej gospodarce, a w szczególności w transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle.
Kluczową rolę w tym zakresie odgrywają europejskie Doliny Wodorowe, które tworzą regionalne systemy wspierające rozwój czystej gospodarki wodorowej i osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie ze strategicznym planem REPowerEU Komisja Europejska dąży do podwojenia liczby dolin wodorowych w UE do 2025 r. i proponuje szereg środków pomocowych w tym zakresie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska również dąży do stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego mającego na celu eliminację barier dla rozwoju rynku wodoru i pobudzanie popytu na ten nośnik energii (Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040). A zatem rozwój tego sektora gospodarki jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem.

Dlaczego spotykamy się w Szczecinie?
Pomorze Zachodnie to region o największym w Polsce udziale w produkcji energii z OZE, który jest szczególnie predysponowany do produkcji najcenniejszego, bo zero-emisyjnego „zielonego” wodoru. II Konferencja Naukowo-Techniczna H2Szczecin WODÓR NAPĘDEM REGIONU wpisuje się zatem w zakres prac dotyczących transformacji energetycznej, a szczególnie związanej z rozwojem gospodarki wodorowej i niskoemisyjnej. Organizacja wydarzenia jest przede wszystkim odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony wielu środowisk (biznes, nauka, samorząd).

Cele konferencji:

  • Prezentacja zarówno aktualnych dokonań w zakresie rozwiązań wodorowych, jak i potencjału regionalnego we włączeniu się w budowę
    polskiej i europejskiej gospodarki wodorowej.
  • Identyfikacja i aktywizacja interesariuszy, stworzenie platformy współpracy oraz zachęcenie samorządowców, przedsiębiorców oraz naukowców do włączenia się w proces tworzenia i rozwoju gospodarki wodorowej.
  • Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania gospodarki wodorowej.
  • Budowa świadomości i akceptacji społecznej dla zielonej transformacji, a w tym technologii wodorowych.

Finansowanie gospodarki wodorowej przez NFOŚiGW
Paweł Mirowski | Zastępca Prezesa Zarządu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uwaga

Limit miejsc stacjonarnych został już wyczerpany. Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w trybie on-line.

Rejestracja na konferencję jest obowiązkowa.

W sprawach wyjątkowych prosimy o kontakt z Organizatorami.

Przepraszamy za niedogodności.

REJESTRACJA OD 6.11.2023

Zapraszamy na Konferencję

Aktualności

Jak 3W łączy i promuje technologie wodorowe. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju […]

Czytaj więcej

Wodorem w przyszłość: Uroczyste przekazanie autobusów wodorowych i stacji benzynowej w Bernau! ENERTRAG zapewnia nową […]

Czytaj więcej

Szczecin testuje autobus wodorowy. 10 lipca 2023 roku, w Szczecinie odbyła się prezentacja polskiego autobusu […]

Czytaj więcej

Rewolucja wodorowa jest bliżej niż myślisz! Szczecińska Energetyka Cieplna jako członek grupy E.ON intensywnie śledzi […]

Czytaj więcej

Firma Air Products inwestuje w produkcję odnawialnego wodoru. Firma Air Products, razem z ACWA Power […]

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego objął patronatem II Konferencję Naukowo-Techniczną H2Szczecin […]

Czytaj więcej

Agenda

9.00 – 9.40 | Rozpoczęcie konferencji

9.40 – 11.10 | Sesja plenarna: Rozwój gospodarki wodorowej w perspektywie Polski i Europy

11.10 - 11.35 | Przerwa kawowa

11.35 – 13.00 | Sesja 2: Doliny Wodorowe – regionalne szanse i wyzwania

13.00 - 13.40 | Lunch

13.40 - 15.10 | Sesja 3: Rola i znaczenie wodoru w transporcie

15.10 - 15.30 | Przerwa kawowa

15.30 - 17.00 | Sesja 4: Ciepło z wodoru i inne zastosowania H2 w gospodarce komunalnej

17.00 | Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wydarzenia towarzyszące:

Partnerzy

Organizatorzy

              

Partnerzy strategiczni

                                    

Partnerzy technologiczni

                                

PARTNERZY

Partner ekologiczny

Partner naukowy

patronatY honorowe

                    

Patronaty  medialne