Szanowni Państwo,

Celem II Konferencji Naukowo-Technicznej H2Szczecin „WODÓR NAPĘDEM REGIONU” jest popularyzacja osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodorowej i komplementarnych obszarów badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z posterami naukowymi zgłoszonymi przez przedstawicieli środowiska naukowo-badawczego

SYSTEM DO ELEKTROLIZY TYPU PEM Z INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĄ OGRANICZAJĄCĄ WYKORZYSTANIE SUROWCÓW WYCZERPYWALNYCH
P. Pawełko, E. Mijowska, Ł. Mozga, A. Parus, M. Pajor, A. Dymerska

REAKTOR DWUPŁYNOWY (DUAL FLUID REACTOR) ŹRÓDŁEM TANIEJ ELEKTRYCZNOŚCI, CIEPŁA I WODORU
N. Targosz-Ślęczka, K. Czerski, A. Huke, G. Ruprecht

„LAS ENERGII” – STUDIUM PRZYPADKU REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
B. Sadowska

DETERMINANTY ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – KONCEPCJA BADAWCZA ORAZ WYZWANIA WYKORZYSTANIA WODORU
M. Śniegowski

ZAUFANIE I SPOŁECZNA PERCEPCJA RYZYKA INWESTYCJI ORAZ WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII WODOROWYCH
K. Błoński, M. Frankowska, J. Witek

MODEL WYTWARZANIA ENERGII ROZPROSZONEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
M. Rabe

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ: NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA OPTYMALIZACJI INFRASTRUKTURY BUFORÓW WODOROWYCH – JAKO INTEGRATOR SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.
J. Dowejko, B. Pilecki, J. Jaworski

REAKCJE JĄDROWE W SYSTEMACH WODÓR-METAL JAKO ŹRÓDŁO ENERGII PRZYSZŁOŚCI
M. Kaczmarski, K. Czerski, N. Targosz-Ślęczka, R. Dubey, A. Kowalska, M. Valat

WODOROWE OGNIWA PALIWOWE – ALTERNATYWNY NAPĘD POCIĄGÓW NA LINIACH NIEZELEKTRYFIKOWANYCH
A. Drewnowski

METODY ANALIZY I MAPOWANIA TECHNOLOGII WODOROWYCH
K. Cheba, A. Malkowski, A. Brelik

TECHNOLOGIE WODOROWE JAKO JEDEN Z OBSZARÓW WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM
Lubuski Klaster Metalowy