Szanowni Państwo,

Celem II Konferencji Naukowo-Technicznej H2Szczecin „WODÓR NAPĘDEM REGIONU” jest popularyzacja osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodorowej oraz integracja środowiska naukowego wokół tej problematyki badawczej. Stąd, w ramach konferencji odbędzie się prezentacja posterów naukowych, które będą towarzyszyć obradom zarówno w trakcie konferencji, jak i poza czasem jej trwania (www.h2szczecin.pl).

Zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowo-badawczego do zgłaszania opracowań w formie posterów w obszarach tematycznych konferencji.

  • Przyjmowane będą wyłącznie postery zgłaszane na konferencyjnym szablonie.
  • Postery będą podlegały zaopiniowaniu przez Radę Recenzentów.
  • Zaakceptowane postery zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej.
  • Autorzy opublikowanych posterów otrzymają certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji II Konferencji Naukowo-Technicznej H2Szczecin „WODÓR NAPĘDEM REGIONU”.
  • Terminy zgłoszeń posterów, jak i ich szablon udostępniony zostanie w połowie października br.