Konferencja

H2Szczecin | Wodór napędem regionu

Obecnie Polska, jak i cała Unia Europejska podjęła wiążące decyzje dotyczące transformacji energetycznej gospodarki. Wodór uznany został jako najkorzystniejszy nośnik energii elektrycznej. W efekcie powstaje nowa gałąź przemysłu związana z rozwojem gospodarki wodorowej. Faktyczne wdrożenie tej koncepcji wymaga przygotowania wodorowych łańcuchów dostaw obejmujących fazę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji wodoru. Wymaga również przygotowania rynków nabywców, którzy chętnie będą korzystać z technologii wodorowych.

Pomorze Zachodnie to region o największym w Polsce udziale w produkcji energii z OZE, który jest szczególnie predysponowany do produkcji najcenniejszego, bo zero-emisyjnego „zielonego” wodoru. Konferencja H2Szczecin „WODÓR NAPĘDEM REGIONU” wpisuje się zatem w zakres prac dotyczących transformacji energetycznej polskiej gospodarki, a szczególnie związanej z rozwojem gospodarki wodorowej. Omawiany obszar jest wskazany jako kluczowy zarówno w Strategii Wodorowej dla Polski do 2030 r., jak i w działalności ogólnopolskiego Porozumienia Sektorowego Gospodarki Wodorowej w Polsce.

Organizacja wydarzenia jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony różnych środowisk (biznes, nauka, samorząd) Województwa Zachodniopomorskiego, z którymi aktywnie współpracuje Klaster METALIKA dla Przemysłu i Uniwersytet Szczeciński.

Cele konferencji:

 • Prezentacja zarówno aktualnych dokonań w zakresie rozwiązań wodorowych na Pomorzu Zachodnim, jak i potencjału regionu we włączeniu się w budowę polskiej i europejskiej gospodarki wodorowej.
 • Identyfikacja i aktywizacja interesariuszy regionalnych, stworzenie platformy współpracy oraz zachęcenie samorządowców, przedsiębiorców oraz naukowców do włączenia się w proces tworzenia i rozwoju gospodarki wodorowej w Województwie Zachodniopomorskim.
 • Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania gospodarki wodorowej.
REJESTARCJA ZAKOŃCZONA

Ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby miejsc, rejestracja na konferencję została zakończona.
Informacja nie dotyczy: Partnerów, Prelegentów i Panelistów. Prosimy o kontakt mailowy: biuro@h2szczecin.pl/archiwum2022

GALERIA

Link do serwisu zdjęciowego z konferencji:
https://photos.app.goo.gl/3UcqTgP7mY5PCNyT7

Na czym polega projekt Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej?

Na czym polega projekt Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej?

Doliny wodorowe zakładają powstanie obszarów szczególnie skupionych na rozwoju gospodarki wodorowej. Miałyby one mieć miejsce w lokalizacjach strategicznych energetycznie czyli np. na Pomorzu Zachodnim. Inne regiony mają już swoje doliny wodorowe np. dolina mazowiecka, śląska czy dolnośląska. – Jesteśmy predystynowani, […]

Czytaj więcej
Chcemy inspirować i informować

Chcemy inspirować i informować

Chcemy inspirować i informować – konferencja H2Szczecin „Wodór napędem regionu” cenną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na temat wodoru Konferencja podzielona będzie na cztery sesje plenarne. Każdą rozpocznie prezentacja przygotowana przez gości konferencji i prelegentów. Wydarzenie H2Szczecin „Wodór napędem regionu” […]

Czytaj więcej
Czy wodór może być napędem naszego regionu?

Czy wodór może być napędem naszego regionu?

Na ten temat będą dyskutować samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy na konferencji H2Szczecin „Wodór napędem regionu”. Cztery sesje plenarne, merytoryczni goście, których wiedza w przedmiotowym temacie jest absolutnie bezcenna, wymiana doświadczeń i planów między samorządowcami, aktywistami, naukowcami i.. główny bohater całej […]

Czytaj więcej

Agenda

8.30 – 9.00 Rejestracja
9.00 – 9.40 Otwarcie konferencji
Wystąpienia otwierające konferencję:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
 • Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. US dr hab. Marzena Frankowska, Uniwersytet Szczeciński, kierownik US projektu H2eBuffer, Prezes Zarządu Klastra METALIKA dla Przemysłu
9.40 – 10.45 I SESJA PLENARNA: „Wodór szansą na zrównoważony rozwój”

 • Polska strategia wodorowa, Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu
 • Koncepcja 3W – jak wykorzystać potencjał wodoru w gospodarce?, Adam Żelezik, Dyrektor Departamentu 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Łańcuch wartości gospodarki wodorowej – wybrane aspekty, dr hab. Grzegorz Tchorek, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

Dyskusja panelowa

 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu
 • Adam Żelezik, Dyrektor Departamentu 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Prof. US dr hab. Jacek Batóg, Prorektor ds. finansów, Uniwersytet Szczeciński
10.45-11.05 Przerwa kawowa
11.05 -12.15 II SESJA NAUKOWA: „Znaczenie nauki w rozwoju gospodarki wodorowej”

 • Doświadczenia i plany w finansowaniu projektów wodorowych przez NCBR – Maciej Martyniuk, Dział Strategii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Rola zielonego wodoru w stabilizacji sieci elektroenergetycznych (projekt H2eBuffer) – prof. dr hab. inż. Stefan Domek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Projekty fuzji jądrowej a przyszłość energetyki wodorowej, prof. dr hab. Konrad Czerski, Uniwersytet Szczeciński

Dyskusja panelowa

 • Maciej Martyniuk, Dział Strategii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • prof. dr hab. inż. Stefan Domek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, kierownik projektu H2ebuffer
 • prof. dr hab. Konrad Czerski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki
 • prof. PM dr hab. inż Artur Bejger, Prorektor ds. Nauki, Politechnika Morska w Szczecinie
 • dr hab. Marcin Hołub, Prezes Zarządu mPower sp. z o.o.
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 14.00 III SESJA SAMORZĄDOWA: „Wyzwania gospodarki wodorowej w praktyce samorządów”

 • Zastosowanie wodoru w mobilności – dobre praktyki, Danuta Zoń, Dyrektor ds. Rozwoju Nowych Technologii, Air Products Sp. z o.o.
 • Wodór w systemach energetycznych – przykłady wdrożeń E.ON w Niemczech, Marek Socha, Dyrektor Innowacji i Zarządzania Energią, SEC sp. z o.o.
 • Jak to się robi w Polsce: Wodorowe Osiedle w Pile, Piotr Krzysztof Głowski, Prezydent Miasta Piły

Dyskusja panelowa

 • Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
 • Rafał Zając, Prezydent Miasta Stargard
 • Michał Żebrowski, Burmistrz Miasta Wałcz
 • dr Piotr Krzysztof Głowski, Prezydent Miasta Piły
 • Danuta Zoń, Dyrektor ds. Rozwoju Nowych Technologii, Air Products sp. z o.o.
 • Marek Socha, Dyrektor Innowacji i Zarządzania Energią, SEC sp. z o.o.
14.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00 IV SESJA REGIONALNA: „Zachodniopomorska Dolina Wodorowa – quo vadis?”

 • Doliny Wodorowe – cel i zakres działania, Szymon Płoński, Biuro Analiz i Strategii, Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • Doświadczenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, dr Andrzej Węgrzyn, ZKlaster, Członek Zarządu Dolnośląskiej Doliny Wodorowej
 • Doświadczenia Pomorskiej Doliny Wodorowej, Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego /tbc

Dyskusja panelowa 

 • dr Andrzej Węgrzyn, ZKlaster, Członek Zarządu Dolnośląskiej Doliny Wodorowej
 • prof. ZUT dr hab. inż Krzysztof Pietrusewicz, Prorektor ds. organizacji i rozwoju, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • prof. US dr hab. Wojciech Drożdż, Dyrektor Centrum Zarządzania w Energetyce, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. PM dr hab. inż Artur Bejger, Prorektor ds. Nauki, Politechnika Morska w Szczecinie
 • Marek Dymsza, Wiceprezes Zarządu Klastra METALIKA dla Przemysłu
 • Piotr Kosowicz, Prezes Zarządu EcoEnergyH2 sp. z o.o.
16.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Rada naukowa

dr hab. Marzena Frankowska, prof. US – Przewodnicząca Rady Naukowej
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
prof. dr hab. inż. Alexander Balitskii
prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski
prof. dr hab. inż. Stefan Domek
prof. dr hab. inż. Kesra Nermend
prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor
prof. dr hab. Iga Rudawska
dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT
dr hab. Jacek Batóg, prof. US
dr hab. Krzysztof Błoński, prof. US
dr hab. inż. Mariusz Borawski, prof. US
dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT
dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US
dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT
dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US
dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT
dr hab. inż. Stanisław Iwan, prof. PM
dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US
dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. US
dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
dr hab. Michał Pluciński, prof. US
dr hab. Beata Sadowska, prof. US
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. PM
dr hab. Blanka Tundys, prof. US
dr hab. Joanna Wiśniewska, dr hab. US
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
dr Karolina Drela – Sekretarz Rady Naukowej

Partnerzy

Organizatorzy

Klaster METALIKA dla Przemysłu
Klaster METALIKA dla Przemysłu działa od 2011 r. i skupia przedsiębiorstwa z północno-zachodniej części Polski (głównie Województwo Zachodniopomorskie oraz Wielkopolskie i Pomorskie). Ponadto członkami i partnerami Klastra są uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu.
Działalność klastra od dawna koncentruje się wokół zagadnień efektywności energetycznej (EE-METAL: Horyzont 2020), a ostatnio obejmuje rozwój gospodarki wodorowej. Klaster jest sygnatariuszem Porozumienia Sektorowego na Rzecz Gospodarki Wodorowej i uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. Dolin Wodorowych.
WIĘCEJ INFORMACJI

Uniwersytet Szczeciński, Centrum Zarządzania w Energetyce
Założone w 2016 r. Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego, działające przy Instytucie Zarządzania US jest wiodącą w kraju jednostką naukowo-badawczą, zajmującą się szeroko pojętym zarządzaniem w sektorze energetycznym. Interdyscyplinarny Zespół Centrum tworzą naukowcy i praktycy, związani z logistyką energetyki, prawem energetycznym, organizacją i zarządzaniem w energetyce, finansami w energetyce, technologiami OZE. Efektem działalności CZwE są skutecznie realizowane projekty badawczo-rozwojowe. Centrum świadczy także usługi opiniowania i doradztwa samorządom i podmiotom gospodarczym w zakresie wyzwań współczesnej energetyki.
WIĘCEJ INFORMACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Rewolucja wodorowa, która w Polsce i na świecie nabiera coraz większego impetu, wydaje się być jedną z najważniejszych zmian w naszym myśleniu o paliwach przyjaznych środowisku. Pomorze Zachodnie, będące liderem w produkcji energii z wiatru, ma wszelkie atuty do tego, aby wytwarzać również tzw. „zielony” wodór. Z tego powodu chętnie angażujemy się w inicjatywy propagujące produkcję i zastosowanie tego paliwa w naszym Regionie. Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
WIĘCEJ INFORMACJI

Partnerzy strategiczni

enea_logo

Partner główny

Partner technologiczny

Patronat

Patronat medialny

Kontakt

Biuro konferencji
H2Szczecin: Wodór napędem regionu
konferencja@h2szczecin.pl/archiwum2022
www.h2szczecin.pl/archiwum2022

Tel. 603 798 785
Tel. 574 707 152
Tel. 606 280 653

Konferencja odbywa się w hotelu Courtyard by Marriott Brama Portowa II w Szczecinie. Wokół hotelu znajdują się ogólnodostępne parkingi w strefie płatnego parkowania (parkomaty).
Wjazd na parking podziemny hotelu od ulicy Partyzantów.

Współrzędne dla GPS: 53°25’27.0″N 14°32’57.9″E  | Do recepcji hotelu wjazd z parkingu podziemnego windą na poziom „0”. Na salę konferencyjną Colosseum I, wjazd z parkingu podziemnego windą na poziom „1”. Parking podziemny płatny indywidualnie w recepcji hotelu (liczba miejsc ograniczona)

Komitet Organizacyjny

Marek Dymsza – Przewodniczący
Marcelina Barańska
Pola Matuszak
Anna Szczucińska
Dr Barbara Czerniachowicz
Dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska
Dr Karolina Drela (sekretarz Rady Naukowej)
Dr inż. Piotr Gutowski
Dr Marcin Rabe
Dr inż. Mariusz Sowa
Maciej Śniegowski (Szkoła Doktorska US)
Koło Naukowe Logistyki LogUS