Firma Air Products inwestuje w produkcję odnawialnego wodoru.

Firma Air Products, razem z ACWA Power oraz NEOM, jest jednym z partnerów budowy największego na świecie zakładu produkcji odnawialnego wodoru zlokalizowanego w NEOM w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Otwarcie planowane jest w roku 2026.  Instalacja o mocy 4 gigawatów zaopatrywana jest ze źródeł energii słonecznej i wiatrowej. Zapewni to wydajność na poziomie 650 ton dziennie odnawialnego wodoru, który będzie transportowany w postaci zielonego amoniaku do terminali na całym świecie. Pierwsze uruchomienia terminali nastąpią w portach w Rotterdamie w Holandii, Immingham w Wielkiej Brytanii oraz Hamburgu w Niemczech. Terminale te mogą magazynować duże ilości importowanej energii odnawialnej w postaci zielonego amoniaku. Wyłącznym odbiorcą i dystrybutorem zielonego amoniaku z zakładu NEOM będzie firma Air Products, która dostarczy go odbiorcom na całym świecie w celu jego dalszej dysocjacji i produkcji odnawialnego wodoru na potrzeby różnych gałęzi przemysłu.


więcej informacji na stronie:
https://www.airproducts.com.pl/industries/hydrogen-fueling-for-mobility