Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego objął patronatem II Konferencję Naukowo-Techniczną H2Szczecin „Wodór napędem regionu”

Uczelnia od wielu lat jest zaangażowana w innowacyjne badania naukowe na poziomie krajowym i międzynarodowym, kształcenie kadr, rozwój gospodarczy regionu oraz wsparcie zielonej rewolucji, w tym transformacji energetycznej Pomorza Zachodniego i Polski.

W 2016 r. przy Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zostało założone Centrum Zarządzania w Energetyce, które jest wiodącą w kraju jednostką naukowo-badawczą, zajmującą się szeroko pojętym zarządzaniem w sektorze energetycznym. Interdyscyplinarny Zespół Centrum tworzą naukowcy i praktycy, związani z logistyką energetyki, prawem energetycznym, organizacją i zarządzaniem w energetyce, finansami w energetyce, technologiami OZE.

Uniwersytet Szczeciński jest partnerem innowacyjnego projektu wodorowego pt. H2eBuffer „Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru (H2Buffer)” finansowanego z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowanego wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz ENEA Operator sp. z o.o.


więcej informacji:

Uniwersytet Szczeciński https://usz.edu.pl/
Instytut Zarządzania https://zar.usz.edu.pl/
Projekt H2eBuffer http://h2ebuffer.usz.edu.pl/