Prelegenci

prof. dr hab. inż.
Jerzy Buzek

Parlament Europejski
Europejskie Forum Energii

prof. US dr hab.
Jacek Batóg

Uniwersytet Szczeciński

Stanisław Wziątek
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

Jacek Bogusławski
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

prof.dr hab. Konrad Czerski
Uniwersytet Szczeciński
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Maciej Brzozowski
Hafen Hamburg Marketing e.V.

Szymon Byliński
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne Police S.A.

dr hab. prof. US
Wojciech Drożdż
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US
Marzena Frankowska
Uniwersytet Szczeciński
Klaster Metalika dla Przemysłu

Christoph Sowa
ENERTRAG SE

Andrzej Kierzek
Urząd Miejski Koszalin

Piotr Kosowicz
EcoEnergyH2 Sp. z o.o.

dr hab. prof. US
Tomasz Kwarciński
Uniwersytet Szczeciński

Stefan Lorenz
CAC ENGINEERING
POLAND Sp. z o.o.

Andrzej Łuc
Zarząd Morskiego Portu
Police sp. z o.o.

dr Roman Maksymiak
Miejski Zakład Komunikacyjny
w Gorzowie Wlkp.

Maciej Malski-Brodzicki
Bank Gospodarstwa Krajowego

Tomasz Matuszewski
Urząd Miasta w Sanoku

Albert Milde
Daimler Buses Polska sp. z o.o.

Paweł Mirowski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Andrzej Montwiłł
Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski
w Szczecinie

Simona Niekrewicz
Szczecińska Energetyka
Cieplna sp. z o.o.

Dominika Niewierska
ORLEN S.A.

Michał Przepiera
Urząd Miasta Szczecin

prof.dr hab. Inż.
Rafał Rakoczy
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

Marek Subocz
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Krzysztof Dostatni
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Poznaniu
Spółka z o.o.

Tomoho Umeda
Hynfra S.A.

Tomasz Chabelski
EverGreen Solutions Sp. z o.o.

Danuta Zoń
Air Products Sp. z o.o.

Maciej Żebrowski
Urząd Miasta Wałcz

Bohdan Kryk
CS Kompozyty sp. z o.o..

Marek Dymsza
Klaster Metalika dla Przemysłu

Maciej Śniegowski
E.ON edis energia sp. z o.o.