Jak 3W łączy i promuje technologie wodorowe.

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Jako pierwsi dostrzegliśmy potencjał tkwiący w trzech zasobach: wodzie, bez której nie byłoby życia na Ziemi, wodorze, który jest przyszłością energetyki oraz węglu, który jest „ojcem” nowoczesnych technologii. W 2021 roku zainicjowaliśmy Ideę 3W, która koncentruje się na synergii – nie tylko zasobów, ale również na synergii potencjałów – technologii, innowacyjnych pomysłów, firm i ludzi, którzy je tworzą i tych, którzy budują przestrzeń do ich realizacji. Woda, wodór i węgiel są fundamentem zrównoważonej przyszłości. A technologie związane z tymi zasobami tworzą nowy, bardzo perspektywiczny sektor globalnej gospodarki: sektor 3W

Człowiek to łącznie 97 procent wody, wodoru i węgla. Idea 3W to więc troska o nas samych i następne pokolenia. To lepsze jutro, to lepsi my.


więcej informacji na stronie:
Link: https://idea3w.org