Agenda

9.00 – 9.40 | Rozpoczęcie konferencji

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu UE, Przewodniczący Europejskiego Forum Energii
 • Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 • Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta, Urząd Miasta Szczecin
 • prof. US dr hab. Jacek Batóg, Prorektor ds. Finansów, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. US dr hab. Marzena Frankowska, Uniwersytet Szczeciński, Prezes Zarządu Klaster METALIKA dla Przemysłu

9.40 – 11.10 | Sesja plenarna: Rozwój gospodarki wodorowej w perspektywie Polski i Europy

Prowadzenie sesji: prof. US dr hab. Marzena Frankowska, Uniwersytet Szczeciński, Klaster METALIKA dla Przemysłu

Prelegenci:

 • Otoczenie regulacyjne gospodarki wodorowej, Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Finansowanie gospodarki wodorowej przez NFOŚiGW, Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jak 3W łączy i promuje technologie wodorowe, Maciej Malski-Brodzicki, Ekspert ds. wsparcia innowacji, Departament 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Rozwój gospodarki wodorowej siłą polskich samorządów, Tomoho Umeda, Prezes Zarządu, Hynfra SA

Panel dyskusyjny

 • Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Tomoho Umeda, Prezes Zarządu, Hynfra SA
 • prof. US dr hab. Wojciech Drożdż, Dyrektor Centrum Zarządzania w Energetyce, Uniwersytet Szczeciński
 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Maciej Brzozowski, Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hafen Hamburg Marketing e.V.
 • Maciej Malski-Brodzicki, Ekspert ds. wsparcia innowacji, Departament 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego

11.10 - 11.35 | Przerwa kawowa

11.35 – 13.00 | Sesja 2: Doliny Wodorowe – regionalne szanse i wyzwania

Prowadzenie sesji: dr n. zdr. Ewa Chmielewska, Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police SA

Prelegenci:

 • Doliny wodorowe w Polsce – specjalizacje wynikające z lokalizacji, Dominika Niewierska, Dyrektor Działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych, ORLEN SA
 • Prezentacja, Andrzej Łuc, Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o.
 • Przyszłość zaczyna się dziś, Tomasz Matuszewski, Burmistrz, Miasto Sanok

Panel dyskusyjny

 • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu
 • Tomasz Matuszewski, Burmistrz, Miasto Sanok
 • Andrzej Łuc, Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o.
 • Piotr Kosowicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Uznamsko-Wolińska Dolina Wodorowa
 • Dominika Niewierska, Dyrektor Działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych, ORLEN SA
 • prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • dr inż. Andrzej Montwiłł, Pełnomocnik Marszałka ds. OZE i H2, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

13.00 - 13.40 | Lunch

13.40 - 15.10 | Sesja 3: Rola i znaczenie wodoru w transporcie

Prowadzenie sesji: Prof. US dr hab. Tomasz Kwarciński, Uniwersytet Szczeciński

Prelegenci:

 • Czy jesteśmy gotowi na wodór w transporcie? Danuta Zoń, Dyrektor Rozwoju Rynku Nowych Technologii, Air Products sp. z o.o.
 • Mercedes-Benz Citaro fuel cell przykładem optymalizacji zużycia energii w transporcie zbiorowym, Albert Milde, Dyrektor Działu Sprzedaży, Daimler Buses Polska sp. z o.o.
 • Komunikacja wodorowa to teraźniejszość – czyli projekt wodorowy, Krzysztof Dostatni, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.

 Panel dyskusyjny

 • Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta, Miasto Szczecin
 • Marek Subocz, Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Krzysztof Dostatni, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.
 • dr Roman Maksymiak, Prezes Zarządu, Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
 • Bohdan Kryk, Prezes Zarządu, CS Kompozyty sp. z o.o.
 • Danuta Zoń, Dyrektor Rozwoju Rynku Nowych Technologii, Air Products sp. z o.o.
 • Albert Milde, Dyrektor Działu Sprzedaży, Daimler Buses Polska sp. z o.o.

15.10 - 15.30 | Przerwa kawowa

15.30 - 17.00 | Sesja 4: Ciepło z wodoru i inne zastosowania H2 w gospodarce komunalnej

Prowadzenie sesji: Maciej Śniegowski, E.ON edis energia sp. z o.o. / Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego

Prelegenci:

 • Power to X – Zintegrowane systemy ciepłowniczo – energetyczno – wodorowe. Produkcja wodoru i ciepła z energii odnawialnej na przykładach elektrowni hybrydowych oraz Centrów Wodorowych Enertrag, Christoph Sowa, CEO Enertrag w Polsce ENERTRAG SE
 • Wodór a ciepłownictwo w Polsce, Simona Niekrewicz, Kierownik Inkubatora Nowych Technologii, Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
 • Hydrogen based synthetic fuels – A needed and useful addition to e-mobility, Stefan Lorenz, Senior Business Development Manager, CAC Engineering GmbH

Panel dyskusyjny

 • Prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski, Uniwersytet Szczeciński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Andrzej Kierzek, Zastępca Prezydenta, Miasto Koszalin
 • Maciej Żebrowski, Burmistrz, Miasto Wałcz
 • Christoph Sowa, CEO Enertrag w Polsce ENERTRAG SE
 • Tomasz Chabelski, Wiceprezes Zarządu, EverGreen Solutions sp. z o.o.
 • Stefan Lorenz, Senior Business Development Manager, CAC Engineering GmbH
 • Simona Niekrewicz, Kierownik Inkubatora Nowych Technologii, Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o.

17.00 | Zakończenie konferencji

Wydarzenia towarzyszące: